Jenny heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring in het geven van harples.
Na haar conservatoriumstudie heeft zij enkele jaren lesgegeven bij verschillende muziekscholen.
Tegenwoordig geeft Jenny alleen les in haar eigen lespraktijk, zowel aan beginners als aan gevorderden, kinderen en volwassenen.